Ohio Cần gấp thợ nail biết làm wax càng tốt! Columbus, OH - 43213

Discussion in 'Ohio' started by Quang Hien, Aug 4, 2017.

 1. Quang Hien

  Quang Hien New Member

  Cần thợ nail biết làm wax càng tốt, part time or full time . Tiệm giá cao, típ cao, lương cao (high income). Tiệm trong khu chợ Kroger. We accept all nationality nail tech. Xin liên lạc Quan
  Tiệm: 614-864-4477 or
  Cell: 614-507-0205.


  ---
  C K Nails
  6962 E Broad St
  Columbus, OH - 43213
   

Share This Page