Ohio Cần thợ nail gấp! Powell, OH - 43065

Discussion in 'Ohio' started by Brendan, Jul 26, 2017.

 1. Brendan

  Brendan New Member

  Cần thợ nail gấp ! Biết làm bột, biết làm chân tay nước có kinh nghiệm. Làm ở Powell-Ohio, khu Mỹ trắng 100%, giá nail cao, tip hậu. Xin vui lòng liên lạc cho Lan: Tiệm (614) 781-0580 hoặc cell (614) 668-6014.


  ---
  Orchid Nail Spa
  31 E Olentangy St
  Powell, OH - 43065
   

Share This Page