Nebraska Cần sang lại tiệm! Lincoln, NE - 68516

Discussion in 'Nebraska' started by Duc Nguyen, Jul 25, 2017.

 1. Duc Nguyen

  Duc Nguyen New Member

  Cần sang tiệm nail South Lincoln, tiệm có 8 pedi chairs và 4 bàn , laundry room, wax room và phòng ăn. Tiệm khu Mỹ trắng.

  Mọi chi tiết xin liên lạc: Helen 402-580-7519


  ---
  Senna Nails & Spa
  5600 S. 48th St, Suite 107
  Lincoln, NE - 68516
   

Share This Page