New Mexico Cần thợ nail kinh nghiệm! Clovis, NM - 88101

Discussion in 'New Mexico' started by Charles, Jul 14, 2017.

 1. Charles

  Charles New Member

  Cần thợ nail kinh nghiệm bột P&W, làm TCN, bao lương $800-$900/6days . Cần thợ nữ TCN, biết wax càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Có phòng riêng cho thợ ở xa.
  Xin liên lạc: Mai (214)974-8010. Thank you!


  ---
  Star Nails
  3608 N Prince St Suite F
  Clovis, NM - 88101
   

Share This Page