Nebraska Cần thợ bột, tay chân nước! Omaha, NE - 68164

Discussion in 'Nebraska' started by Cherry, Jul 12, 2017.

 1. Cherry

  Cherry New Member

  Cần thợ bột, tay chân nước. Income ổn định
  Có xe chở thợ từ Lincoln đến tiệm mỗi ngày.
  Xin liên lạc số tiệm (402) 505-6998 hoặc cell phone: (402) 570-7838


  ---
  Dina
  3117 N 108th St
  Omaha, NE - 68164
   

Share This Page