Ohio Cần gấp thợ nail biết làm wax! Columbus, OH - 43213

Discussion in 'Ohio' started by Sienna, Jul 6, 2017.

 1. Sienna

  Sienna New Member

  Cần thợ nail biết làm wax càng tốt, part time or full time . Tiệm giá cao, típ cao, lương cao (high income). Tiệm trong khu chợ Kroger. We accept all nationality nail tech. Xin liên lạc Quan
  Tiệm: 614-864-4477 or
  Cell: 614-507-0205.


  ---
  C K Nails
  6962 E Broad St
  Columbus, OH - 43213
   

Share This Page