New Mexico Cần thợ làm bột và chân tay nước!!! Artesia, NM - 88210

Discussion in 'New Mexico' started by Nguyen, Jun 16, 2017.

 1. Nguyen

  Nguyen Moderator Staff Member

  Cần thợ nail gấp biết làm bột và tay chân nước, bao lương $1000/tuần, lương cao, tip hậu, chỗ ở thoải mái.
  Liên lạc: 714-589-7188
  Bella Nail And Spa: 575-746-2189
  Thanks!


  ---
  Bella Nails & Spa
  1106 S 13th St.
  Artesia, NM - 88210
   

Share This Page