New Mexico Cần thợ nail có kinh nghiệm bột!!! Alamogordo, NM - 88310

Discussion in 'New Mexico' started by Nguyen, Jun 16, 2017.

 1. Nguyen

  Nguyen Moderator Staff Member

  Cần thợ nail có kinh nghiệm bột , bao lương $80,0-$1,000 and up/ 6 ngày. Cần thợ nữ, biết wax càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở khy mỹ trắng, giá nails rất cao. tip hậu. Chỗ làm việc thoải mái, vui vẻ và hoà đồng. Có phòng riêng internet cho thợ ở xa.
  Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc: Lee 714-251-2129.
  Cảm ơn!


  ---
  Asian Nails
  Granada Shopping Cenetr 700 E 1st St Ste 753
  Alamogordo, NM - 88310
   

Share This Page