Nebraska Tuyển thợ nail gấp!!! Omaha, NE - 68164

Discussion in 'Nebraska' started by Mia, Jun 15, 2017.

 1. Mia

  Mia Member

  Cần thợ bột, tay chân nước. Income ổn định
  Có xe chở thợ từ Lincoln đến tiệm mỗi ngày.
  Xin liên lạc số tiệm (402) 505-6998 hoặc cell phone: (402) 570-7838
  Thanks!


  ---
  Dina
  3117 N 108th St
  Omaha, NE - 68164
   

Share This Page