Alabama Sang Tiem Nails O Brunswick, Georiga

Discussion in 'Alabama' started by Ngân, Jan 12, 2019.

  1. Ngân

    Ngân New Member

    Tiệm ở Brunwsick, GA. Tiệm rộng rãi thoáng mát (1800 sq feet), Tiệm có phòng ăn, phòng wax, và phòng nghỉ. Có 6 bàn, 5 ghế, vừa dược thay mới dc một năm. Income tiệm có chiều hướng đi lên. Nếu cần liên hệ 678 793 1674 hoac 678 793 1724
     

Share This Page