Florida Cần Thợ Nail Ở Brunswick Ga Gấp!

Discussion in 'Florida' started by Ngân, Aug 7, 2018.

 1. Ngân

  Ngân New Member

  Tiệm ở Brunwick, GA, cách Jacksonville 1 tiếng North. Cần thợ biết làm bột, nếu biết làm thêm tay chân nước càng tốt. Bao lương $800-$900/6 ngày nếu hơn ăn chia. Tiệm gia đình, rộng rãi, không khí làm viêc thoải mái. Có chỗ ở. Muốn tìm người làm việc lâu dài. Liên lạc Ngân: 678 793 1674 hoac 678 793 1724


  98 Nails
  4420 Altama Ave #32
  Brunswick, GA 31520
   

Share This Page