Cần Thợ Gấp Ở Vùng Brunswick Ga!!

Discussion in 'Georgia' started by Ngân, Aug 7, 2018.

  1. Ngân

    Ngân New Member

    Tiệm ở Brunwick, GA, cách ALT 5 tiếng. Cần thợ biết làm bột, nếu biết làm thêm tay chân nước càng tốt. Bao lương $800-$900/6 ngày nếu hơn ăn chia. Tiệm gia đình, rộng rãi, không khí làm viêc thoải mái. Có chỗ ở. Muốn tìm người làm việc lâu dài. Liên lạc Ngân: 678 793 1674, 678 793 1724
     

Share This Page