Illinois Buồn Đời Chán Tình Ông Già Bà Lão Được Ưu Tiên

Discussion in 'Illinois' started by Lucky, Mar 6, 2018.

  1. Lucky

    Lucky New Member

    Có anh chị nào buồn đời chán tình hay ông gia bà lão gì cũng được muốn đi làm Nails thì gọi em nhé, không biết nghề thì em dạy nghề cho trả lương...có chỗ ăn ở dàng hoàng, tiệm làm như gia đình thợ toàn chửi chủ chứ chủ chưa bao giờ dám la thợ, muốn ăn gì báo cáo ngày mai có liền, tCN sơn gel bao lương $800 biết làm bột bao $900- $1100 , liên lạc em nhé ưu tiên cho người lớn tuổi trẻ tuổi càng tốt ❤️️
     

Share This Page