Georgia Cần Sang Tiệm Nail

Discussion in 'Georgia' started by Julie, Jan 6, 2018.

Tags:
  1. Julie

    Julie New Member

    Tiệm nail ở North FL cách gainesville FL 45 phút, cách valdosta GA 35 phút! Tiệm rộng trên 2000 square feet, 7 ghế 6 bàn ( brand new) mới thay tất cả. tiệm mới remodel được 1 tháng! Thích hợp cho gia đình làm. Vì lý do gia đình có việc gấp nên cần sang lại. Ai thật lòng xin liên lạc qua số 7705086676
     

Share This Page