Ohio Cần Gấp Thợ Có Kinh Nghiệm Làm Bột Và Chân Tay Nước! Akron, Oh - 44333

Discussion in 'Ohio' started by Duc Truong, Sep 15, 2017.

Tags:
 1. Duc Truong

  Duc Truong New Member

  Cần gấp thợ có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước. Tiệm khu Mỹ trắng, lương $4500 -6000/tháng, tip cao. Có phòng cho share. Tiệm làm không khí vui vẻ không giành giựt.
  L/L:330-999-9307(Cell), hoặc 330-666-7271(Tiệm)


  ---
  Nail Envy
  3900 Medina Rd
  Akron, OH - 44333
   

Share This Page