South Carolina Cần Gấp Thợ Nail Biết Làm Everything! Smithfield, Nc - 27577

Discussion in 'South Carolina' started by Amanda, Sep 15, 2017.

 1. Amanda

  Amanda New Member

  Cần gấp thợ nail biết làm everything. Có bằng NC. Bao lương $900/6 ngày. Khu mỹ trắng, khách sang, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái.
  Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết. (work)919-989-1839 hoặc (cell)919-414-4426
  Thanks


  ---
  Happy Nails
  1285 N.brightleaf Blvd 40
  Smithfield, NC - 27577
   

Share This Page