Illinois Cần Sang Tiệm Nail Gấp! Pontiac, Il - 61764

Discussion in 'Illinois' started by Charles, Sep 14, 2017.

Tags:
  1. Charles

    Charles New Member

    Tiệm ở vùng Pontiac, IL cần sang gấp. Tiệm đông khách, good location, khu mỹ trắng, khách sang, nhiều tip. Tiệm đẹp và thoáng với 8 ghế spa, 2 ghế spa for kids, 6 bàn nails. Income cao . Giá bán 60k. Thật lòng mua xin liên lạc để biết thêm chi tiết. (cell) 563-508-7780. Cảm ơn.


    ---
     

Share This Page