Illinois Cần Sang Tiệm Nail 140 K! Oak Lawn, Il - 60453

Discussion in 'Illinois' started by Yen Ngoc, Sep 13, 2017.

Tags:
 1. Yen Ngoc

  Yen Ngoc New Member

  Cần sang tiệm nail 140 K( giá cả có thể thương lượng ). Kế. Bên Starbucks, T-Mobile , smash burger, pot belly , BMO bank... Tiệm khu Oak Lawn, Mỹ trắng và mix, tiệm 12 bàn 10 ghế spa, ghế và spa mới thay. ( 2 phòng wax ) ( 2000 square feet ) . Giá làm Cao ( Dipping + no chip + bột rất Nhiều ) Tiệm 10 thợ mùa Đông. Hè - 12-13 thợ :
  Xin liên hệ 1-773-934-2990


  ---
  Dream Nail Spa
  5149 W 95th
  (Starbucks - potbelly - T-Mobile - smash burger)
  Oak Lawn, IL - 60453
   

Share This Page