Georgia Tiệm Đang Rất Cần Thợ Nam Hoặc Nữ Để Làm Việc Lâu Dài! Acworth, Ga - 30101

Discussion in 'Georgia' started by Darcy, Sep 13, 2017.

Tags:
 1. Darcy

  Darcy New Member

  Tiệm đang rất cần thợ nam hoặc nữ để làm việc lâu dài, không khí làm việc vui vẻ, không tranh dành. Tiệm nằm ở Acworth đang rất phát triển, khu mỹ trắng và dân giàu ở nhiều. Mọi chi tiết xin liên lạc Shayla 405-763-9301 hoặc Tim 443-527-4937
  Thành thật cảm ơn!!!


  ---
  Serene Nails & Spa
  3344 Cobb Pkwy Nw #90
  Acworth, GA - 30101
   

Share This Page