Massachusetts Cần 2 Thợ Nail Biết Làm Tay Chân Nước, Shellac, Biết Bột Và Wax! Walpole, Ma - 02081

Discussion in 'Massachusetts' started by Darcy, Sep 8, 2017.

 1. Darcy

  Darcy New Member

  Tiệm giá cao, chỗ làm vui vẻ, thoải mái nằm trong Walpole, MA, I-95 South Exit 10. Cần 2 thợ nail biết làm tay chân nước, Shellac, biết bột và Wax càng tốt. Làm full time or part time. Tiệm mở cửa Tuần 7 ngày.
  Xin Liên Lạc: Trang - Cell : 781-952-0794


  ---
  Ritz Med Spa
  920 Main Street
  Walpole, MA - 02081
   

Share This Page