Georgia Cần Thợ Có Kink Nghiệm! Atlanta, Ga - 30350

Discussion in 'Georgia' started by Huy Nguyen, Aug 31, 2017.

Tags:
 1. Huy Nguyen

  Huy Nguyen New Member

  Cần thợ có kink Nghiệm. Biết làm bột, Tay chân nước, SNS, Gel Polish và wax. Lương cao và típ hậu. Tiệm làm vui vẽ, thoải mái . Tiệm ở Sandy Springs, Ga
  Xin liên lạc: 770-649-0205


  ---
  Nails 4 U
  8725 Roswell Rd
  Atlanta, GA - 30350
   

Share This Page